samasobie

15 tekstów – auto­rem jest sa­maso­bie.

"Wołałam twe imię,
ciszą mi odpowiedziałeś." 

myśl
zebrała 6 fiszek • 27 czerwca 2011, 14:06

- Za­pal­my fajkę pokoju.
- Mam tyl­ko Marlboro. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 12 marca 2011, 15:26

Nie ma dy­mu bez og­nia, bez chmur nie ma burzy... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 27 listopada 2010, 14:30

Dziad­ku, tyl­ko Ty pot­ra­fiłeś nap­ra­wić wszys­tko, le­piej niż facho­wiec. Mam jeszcze je­den dro­biazg. Po­możesz ? 
Coś się dzieje z moim sercem.
Wróć. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 2 listopada 2010, 20:44

Są ta­kie dni, w których pisząc do Ciebie w ogóle nie po­winienem się odzywać. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 15 października 2010, 23:11

Og­ra­niczają mnie tyl­ko nieog­ra­niczo­ne ograniczenia... 

myśl
zebrała 31 fiszek • 27 sierpnia 2010, 20:25

I niebo kiedyś zapłonie, a wte­dy nie będzie już różni­cy między dob­rem a złem. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 13 lipca 2010, 22:22

Mam nadzieję, że nig­dy nie poz­nam siebie oso­biście. Po­wiało by niesa­mowitą nudą... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 16 czerwca 2010, 23:32

Cza­sami mam wrażenie, że kiedy chcę nad czymś po­myśleć, coś prze­kal­ku­lować... mo­je myśli nie mając do mnie krzty sza­cun­ku po pros­tu w tym cza­sie mają coś w us­tach, zachłan­nie to przeżuwając... 

myśl
zebrała 22 fiszki • 14 czerwca 2010, 23:13

Tyl­ko echo jest moim przy­jacielem... bo mówi zaw­sze to co chcę usłyszeć.in­spi­red by ~Ally 

myśl
zebrała 24 fiszki • 11 czerwca 2010, 15:17
Zeszyty
  •  

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność